Vilkår og betingelser2019-07-22T00:45:06+00:00

Vilkår og betingelser

Se vores nuværende Vilkår og betingelser nedenunder. Sidst opdateret: 22-07-2019

Følgende betingelser er gældende for alle aftale der er indgået med Websitecare, medmindre andet er aftalt skriftligt.

websitecare med cvr nummer 30 74 73 72 kan i betingelserne være angivet som Vi eller websitecare.

1. Generelt

1.1 Alt materiale der sendes til Websitecare eller deres services skal overholde dansk lovgivning. Websitecare fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.m leveret til Websitecare eller en Websitecare service.

1.2 Websitecare kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af rettigheder til materiale ikke er overholdt, hvis materialet er leveret af kunden.

1.3 Enhver adgang / oplysning som Websitecare finder nødvendig for at en opgave kan udføres korrekt, skal udleveres hvis det bliver efterspurgt. I tilfælde hvor korrekte oplysninger ikke leveres eller ikke kan fremskaffes kan Websitecare afbryde arbejdet med øjeblikkelig virkning og tage betaling for hele projektet.

1.4 Websitecare kan på ethvert tidspunkt bede kunden om selv at overtage en service, hvis Websitecare finder dette nødvendigt.

1.5 Websitecare kan til enhver tid ændre hele eller dele af handels betingelserne uden at informere kunderne direkte omkring dette, det er den enkelte kundes eget ansvar at holde sig opdateret med betingelserne. Større ændringer af handelsbetingelserne skal Websitecare informere kunder der i samme regnskabsår som ændringen er foretaget har en afsluttet opgave.

1.6 Websitecare forpligtiger sig til at gøre handels betingelserne synlige og tilgængelige (Står et link i næsten alle mails).

1.7 Ved opgaver hvor Websitecare arbejde bliver forhindret af en eller flere 3. parter, kan Websitecare kræve enhver part om at stoppe med de de foretager sig, hvis det er forstyrrende for Websitecare’s arbejde. Websitecare kan ligeledes stoppe hele projektet hvis 3. parter forstyrrer arbejdet i sådan en grad at det påvirker arbejdet.

1.8 I tilfælde af Websitecare eller en af de personer ansat af Websitecare er direkte skyld i fejl opstået, vil Websitecare rette disse fejl vederlagsfrit. Fejl vil blive rettet så hurtigt det kan lade sig gøre.

2. Priser, betaling og fortrydelsesret

2.1 Arbejde afregnes for minimum 15 minutter af gangen.

2.2 Betaling skal ske inden 14 dages fra faktura dato, medmindre andet er aftalt eller angivet på faktura.

2.3 Betaling kan ske via Bank til det angivne kontonummer på faktura, medmindre andet aftales.

2.4 Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr i henhold til lovgivning eller fakturaen kan  sendes til inkasso eller advokat.

2.5 Websitecare fakturere normalt først efter arbejde er leveret, men kan vælge at sende faktura forud for levering / påbegyndelse af arbejde. Websitecare kan samtidig vælge at hele eller dele af et tilbud skal forudbetales før arbejde påbegyndes.

2.6 I tilfælde af at der er betalt for meget forud, i forhold til endelige faktura , vil rest beløber blive tilbagebetalt eller brugt som forudbetaling for efterfølgende fakturaer.

2.7 Der er ingen fortyrdelsesret på ydesler eller services leveret af Websitecare, medmindre der er tale om fysiske produkter uden abonnement. Andet kan være aftalt skriftligt.

2.8 Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

2.9 Afbrydes et samarbejde grundet punkter nævnt i disse Handelsbetingelser, kan Websitecare fakturere for hele det forventede arbejde, uanset om dette er leveret.

2.1.0 Kunder kan bede om at få faktura sendt per brev i stedet for den normale metode (digitalt, via email). Ved sending via brev kan der opkræves et gebyr svarende til udgifterne herved.

2.1.1 Er der aftalt en fastpris på en opgave, vil KUN det som er beskrevet blive udført, enhver ting som ikke er beskrevet kan blive faktureret til en timepris der fastsættes af Websitecare.

3. Software, hardware & udvikling

3.1 Software eller hardware som er købt hos Websitecare som abonnements ydelse er kunden forpligtiget til at afinstallere og stoppe brugen af denne software / hardware i tilfælde af abonnementets ophør og alt software og hardware skal returneres til Websitecare.

3.2 Medmindre andet ikke er skriftligt aftalt, ejer Websitecare alle rettighederne til software eller hardware som er udviklet af Websitecare. Kunden erhverver brugsret til software / hardwaren ved betaling.

3.3 Software eller hardware uden korrekte rettigheder, må under ingen omstændigheder videresælges fra kundens side og kan resultere i erstatningskrav, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4. Bindingsperioder og opsigelsesfrister

4.1 Disse punkter er kun gældende for de ydelser / services der er angivet ved punkterne.

4.2 For WordPress sikkerheds aftaler er bindings periode på 12 måneder og opsigelse kan ske inden forfalds dato ved udsendte faktura for ny 12 måneders periode.

4.3 For WordPress service aftaler er der ingen bindings periode.

5. GDPR

5.1 I forbindelse med nogle opgaver kan det være nødvendigt at få adgang til database, lister eller andre opbevarings muliheder hvor der kan være personoplysninger ( Navn, e-mail, ip adresse m.m. ). Disse oplysninger kan blive gemt i en backup før påbegyndelse af arbejdets, en sådan backup slettes senest 90 dage efter arbejdet er udført.

5.2 I databaser, lister, eller andre opbearings muligheder der indeholder følsomme personoplysninger, så som kreditkort oplysninger, politiske holdninger, private fotos, helbredsoplysninger og andre ting som skal anses for personlige og følsomme, skal dette oplyses af kunden, så korrekt backups metoder og arbejdsgange kan benyttes for at undgå følsomme oplysninger ligger flere steder end nødvenidgt.

5.3 I tilfælde hvor oplysninger er sendt i systemer ikke kan skjules ( eksemeplevis e-mails ) og dataen indeholder dele der anses for fortrolige oplysninger, vil blive slettet så snart det er muligt men kan i nogle tilfælde opbevares i op til 5år.

5.4 Backups vil som udgangspunkt altid blive opbevaret i op til 90 dage efter end arbejde.

5.5 I tilfælde af persondatabrud med personfølsomme oplysninger bliver opdaget, bliver datatilsynet omgående undertettet omkring dette og de berørte kunder vil bliver informeret omkring omfanget.

5.6 Som kunde har du ret til at se hvilke oplysninger der er gemt omkring dig og vil blive fremskaffet ved en forespørgsel på dette.

5.7 Vores plugins kan indsamle ikke personlige data omkring din hjemmeside, server samt andre oplysninger der kan være relevandte for at vores system kan fungere korrekt med dine systemer.