Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Se vores nuværende Vilkår og betingelser herunder. Sidst opdateret: 25-06-2020

Databehandler aftale

Vores databehandleraftale kan læses og hentes her: Databehandleraftaler 2020

Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for alle aftaler der er indgået med Websitecare, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Websitecare med cvr nummer 30 74 73 72 kan i betingelserne være angivet som Vi eller Websitecare.

1. Generelt

1.1 Alt materiale der sendes til Websitecare eller deres services, skal overholde dansk lovgivning. Websitecare fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.m. leveret til Websitecare eller en Websitecare service.

1.2 Websitecare kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af at rettigheder til materiale ikke er overholdt, hvis materialet er leveret af kunden.

1.3 Enhver adgang / oplysning som Websitecare finder nødvendig for at en opgave kan udføres korrekt, skal udleveres hvis det bliver efterspurgt. I tilfælde hvor korrekte oplysninger ikke leveres, eller ikke kan fremskaffes, kan Websitecare afbryde arbejdet med øjeblikkelig virkning og tage betaling for hele projektet.

1.4 Websitecare kan på ethvert tidspunkt bede kunden om selv at overtage en service, hvis Websitecare finder dette nødvendigt.

1.5 Websitecare kan til enhver tid ændre hele eller dele af handelsbetingelserne uden at informere kunderne direkte omkring dette. Det er den enkelte kundes eget ansvar at holde sig opdateret med betingelserne. Ved større ændringer af handelsbetingelserne skal Websitecare informere de kunder, der i samme regnskabsår som ændringen er foretaget, har en afsluttet opgave.

1.6 Websitecare forpligter sig til at gøre handelsbetingelserne synlige og tilgængelige (Står et link i næsten alle mails).

1.7 Ved opgaver hvor Websitecares arbejde bliver forhindret af en eller flere 3. parter, kan Websitecare kræve enhver part om at stoppe med det de foretager sig, hvis det er forstyrrende for Websitecares arbejde. Websitecare kan ligeledes stoppe hele projektet, hvis 3. parter forstyrrer arbejdet i sådan en grad, at det påvirker arbejdet.

1.8 I tilfælde af at Websitecare, eller en person ansat af Websitecare, er direkte skyld i fejl opstået, vil Websitecare rette disse fejl vederlagsfrit. Fejl vil blive rettet, så hurtigt det kan lade sig gøre.

2. Priser, betaling og fortrydelsesret

2.1 Arbejde afregnes for minimum 15 minutter ad gangen.

2.2 Betaling skal ske inden 14 dages fra fakturadato, medmindre andet er aftalt eller angivet på faktura.

2.3 Betaling kan ske via Bank til det angivne kontonummer på faktura, medmindre andet aftales.

2.4 Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr i henhold til lovgivning, eller fakturaen kan sendes til inkasso eller advokat.

2.5 Websitecare fakturerer normalt først efter arbejde er leveret, men kan vælge at sende faktura forud for levering / påbegyndelse af arbejde. Websitecare kan samtidig vælge, at hele eller dele af et tilbud skal forudbetales, før arbejde påbegyndes.

2.6 I tilfælde af at der er betalt for meget forud, i forhold til endelige faktura, vil restbeløbet blive tilbagebetalt eller brugt som forudbetaling for efterfølgende fakturaer.

2.7 Der er ingen fortrydelsesret på ydelser eller services leveret af Websitecare, medmindre der er tale om fysiske produkter uden abonnement. Andet kan være aftalt skriftligt.

2.8 Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

2.9 Afbrydes et samarbejde grundet punkter nævnt i disse Handelsbetingelser, kan Websitecare fakturere for hele det forventede arbejde, uanset om dette er leveret.

2.1.0 Kunder kan bede om at få faktura sendt per brev i stedet for den normale metode (digitalt, via e-mail). Ved forsendelse via brev, kan der opkræves et gebyr svarende til udgifterne herved.

2.1.1 Er der aftalt en fastpris på en opgave, vil KUN det som er beskrevet blive udført, enhver ting som ikke er beskrevet, kan blive faktureret til en timepris der fastsættes af Websitecare.

3. Software, hardware & udvikling

3.1 Software eller hardware som er købt hos Websitecare som abonnementsydelse, er kunden forpligtiget til at afinstallere samt stoppe brug af denne software / hardware i tilfælde af abonnementets ophør, og alt software og hardware skal returneres til Websitecare.

3.2 Medmindre andet ikke er skriftligt aftalt, ejer Websitecare alle rettighederne til software eller hardware som er udviklet af Websitecare. Kunden erhverver brugsret til software / hardwaren ved betaling.

3.3 Software eller hardware uden korrekte rettigheder, må under ingen omstændigheder videresælges fra kundens side, og kan resultere i erstatningskrav, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4. Bindingsperioder og opsigelsesfrister

4.1 Disse punkter er kun gældende for de ydelser / services der er angivet ved punkterne.

4.2 For WordPress sikkerhedsaftaler er bindingsperioden på 12 måneder, og opsigelse kan ske inden forfaldsdato, ved udsendt faktura for ny 12 måneders periode.

4.3 For WordPress service aftaler er der ingen bindingsperiode.

5. GDPR

5.1 I forbindelse med nogle opgaver kan det være nødvendigt at få adgang til database, lister eller andre opbevaringsmuligheder hvor der kan være personoplysninger (navn, e-mail, IP-adresse m.m.). Disse oplysninger kan blive gemt i en backup før påbegyndelse af arbejdet. En sådan backup slettes senest 90 dage efter arbejdet er udført.

5.2 I databaser, lister, eller andre opbevaringsmuligheder der indeholder følsomme personoplysninger, såsom kreditkortoplysninger, politiske holdninger, private fotos, helbredsoplysninger, og andre ting som anses for personlige og følsomme, skal dette oplyses af kunden, så korrekte backup metoder og arbejdsgange kan benyttes, for at undgå følsomme oplysninger ligger flere steder end nødvendigt.

5.3 I tilfælde hvor oplysninger er sendt i systemer, der ikke kan skjules (f.eks. e-mails) og data indeholder dele der anses for at være fortrolige oplysninger, vil disse blive slettet så snart det er muligt, men kan i nogle tilfælde opbevares i op til 5 år.

5.4 Backups vil som udgangspunkt altid blive opbevaret i op til 90 dage efter endt arbejde.

5.5 I tilfælde af at persondatabrud med personfølsomme oplysninger bliver opdaget, bliver datatilsynet omgående underrettet, og de berørte kunder vil blive informeret omkring omfanget.

5.6 Som kunde har du ret til at se, hvilke oplysninger der er gemt om dig, og oplysningerne vil blive fremskaffet ved en forespørgsel på dette.

5.7 Vores plugins kan indsamle ikke personlige data omkring din hjemmeside, server samt andre oplysninger, der kan være relevante for, at vores system kan fungere korrekt med dine systemer.